UWAGA KONKURS! Wymyśl hasło lub grafikę promującą elektroniczny papier w Polsce

Do wygrania atrakcyjna nagroda - czytnik elektronicznego papieru iRex iLiad Book Edition ufundowanego przez e-Czytnik.pl - razem z podatkiem wartość nagrody to ok. 2 tys. zł!

Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy przesłać wymyślone hasło lub grafikę na adres info@techshow.pl do 10 stycznia 2009 roku. Nie zwlekaj - jeżeli masz w sobie ducha kreacji - weź udział!

Regulamin Konkursu na najciekawsze hasło promujące papier elektroniczny w Polsce

§ 1
CEL

Celem niniejszego konkursu propagowanie idei upowszechniania elektronicznego papieru w Polsce.

§ 2
ORGANIZATORZY

1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest firma Li Investment Sp. z o.o.

2. Wsparcie technologiczne dostarcza grupa ITidea

3. Nagrodę ufundowała firma e-Media s.c. - e-Czytnik.pl

§ 3
JURY KONKURSU

W skład Jury Konkursu na najciekawsze haslo promujące elektroniczny papier w Polsce wchodzą:

1. Prof. Aleksandra Rakowska - Prorektor Politechniki Poznańskiej
2. Helena Pomeroy – e-Media s.c.
3. Wojciech Chmielewski – grupa ITidea
4. Tomasz Długiewicz – One-2-One S.A.

§ 4
NAGRODY

Uczestnicy konkursu na najciekawsze hasło lub grafikę promującą elektroniczny papier w Polsce ubiegają się o nagrodę główną w postaci czytnika papieru elektronicznego iRex iLiad Book Edition. Nagrodę wraz z należnym podatkiem funduje firma e-Media s.c. - e-Czytnik.pl

§ 5
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie przez uczestnika propozycji hasła na adres: info@techshow.pl wraz z danymi kontaktowymi autora do dnia 10 stycznia 2009 roku.

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do zaproponowanego hasła.

§ 6
HARMONOGRAM KONKURSU

  1. Ogłoszenie warunków konkursu – 22 grudnia 2008 roku.
  2. Zgłoszenia haseł będą zbierane do dnia 10 stycznia 2009 roku włącznie.
  3. Ogłoszenie wyników nastąpi na pierwszym spotkaniu z cyklu TechShow w dniu 13 stycznia 2009 roku.

§ 7
OCENA PROJEKTÓW

  1. Jury Konkursu ocenia zgłoszone hasła w terminie od 11 do 12 stycznia 2009 roku.
  2. Każdy z członków Jury konkursu ocenia zgłoszone hasła według skali od 1 do 10.
  3. Zwycięża projekt, który zdobędzie największą liczbę punktów.

§ 8

PUBLIKACJA

Zwycięskie hasło może zostać opublikowane. Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na to, aby zwycięskie hasło zostało podane do publicznej wiadomości w celu propagowania idei elektronicznego papieru w Polsce – przy czym zasięg tego rozpowszechniania nie jest ograniczony (podanie do publicznej wiadomości, wydruk, zwielokrotnione jakąkolwiek techniką w nieograniczonych nakładach, w tym również w Internecie).

§ 9

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W imieniu organizatorów

Piotr Mularewicz

Prezes Zarządu LiInvestment Sp. zo.o.


dodaj do flakera

Skomentuj

Musisz być zalogowany aby komentować.