Inwestycje w startupy technologiczne

Jednym z głównych celów TechShow jest również wskazanie nowego trendu w zakresie inwestycji rozumianych jako sposób lokowania własnych nadwyżek finansowych. Pomimo trwającego kryzysu sytuacja gospodarcza wykazuje jednak symptomy stabilizacji, a nawet niewielkiego ożywienia. Jest to więc doskonały moment na rozpoczęcie długofalowych inwestycji technologicznych, które w kolejnych latach mogą stać się motorem wzrostu gospodarczego. Świetnie rozumie to Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK), który właśnie teraz ogłasza swój konkurs dający możliwość pozyskania dodatkowego kapitału funduszom technologicznym. Uczestnicy TechShow będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o samej inicjatywie u źródła.

http://www.techshow.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gifWarto podkreślić, że inwestowanie własnych środków w innowacyjne technologie i przygotowane do tego procesu firmy może być obecnie istotną alternatywą dla tradycyjnych lokat. Ta droga jest szczególnie polecana dla doświadczonych menedżerów, którzy przy tej okazji będą chcieli podzielić się własnym doświadczeniem pełniąc rolę tzw. aniołów biznesu. Poza aspektami czysto biznesowymi takie zaangażowanie daje również satysfakcję kreatora nowej rzeczywistości oraz bezpośrednią możliwość wpływu na pomnażanie ulokowanych oszczędności.

Obok Krajowego Funduszu Kapitałowego uczestnikami TechShow będą również grupy inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanych wspieraniem firm na wczesnym etapie rozwoju. Jest to więc z jednej strony doskonała okazja do budowania konsorcjów inwestycyjnych, które pozwolą na dywersyfikację ryzyka i na zwiększenie synergii związanych z dostarczanym know-how, a z drugiej natomiast to okazja dla nowych startup-ów pozyskania ciekawych kontaktów i bezpośredniego kontaktu z potencjalnym inwestorem. TechShow może więc przy okazji stać się platformą tworząc dobrą bazę dla budowania synergii między przełomowymi technolgiami, a kapitałem niezbędnym do ich wdrożenia.


dodaj do flakera

Skomentuj

Musisz być zalogowany aby komentować.