Inicjatywa Wielkopolska Lab - pierwszy polski living lab

29 września br, o godz. 15.00 w Sali Konferncyjnej Poznańskiego Sheratona, tuż przed TechShow odbędzie się również spotkanie inicjatywy Wielkopolska Lab - grupy firm i zwykłych osób zainteresowanych systemowym wdrażaniem innowacji i testowaniem prototypów. Jest to inicjatywa otwarta dla wszystkich. Swój udział zapowiedzieli twórcy i menedżerowie kilku europejskich “living labów”.

Głównym celem inicjatyw typu Living Lab na świecie jest praktyczna weryfikacja nowych, innowacyjnych produktów i usług ICT w ramach rzeczywistego środowiska ich użytkowników dla klastra przedsiębiorców, jednostek publicznych oraz naukowych ośrodków badawczych, którzy są zainteresowani wprowadzaniem innowacji w ramach świadczonych przez siebie produktów i usług.

Idea Living Labs jest związana z wielodyscyplinarnym podejściem skoncentrowanym na użytkowniku i zaspokojeniu jego potrzeb przy czym te wieloaspektowe badania dotyczą zarówno uświadomienia potrzeb, prototypowania, walidacji oraz dopracowania ostatecznych cech danego produktu czy usługi. Badania prowadzone w ramach idei living labs mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą zarówno procesu tworzenia danej usługi jak i sprawdzenia już funkcjonujących rozwiązań. Z punktu widzenia podejścia metodologii badań są najbardziej rozbudowane. Jest to właściwie nowa filozofia badań użytkowników, zmieniająca podejście badawcze z rozwiązywania modelowego problemu na kreowanie faktycznej wartości dla użytkowników.

Skuteczność współczesnych klastrów związana jest z permanentnym otwarciem na innowacje, których źródłem są badania i prace badawczo-rozwojowe (research driver clustering). Doświadczenie budowania współpracy ośrodków specjalizujących się w badaniach podstawowych (frontier research) czy nawet prowadzących prace badawczo-rozwojowe uczy, że niezwykle trudny (lub nawet niemożliwy) jest swobodny przepływ wiedzy pomiędzy klasyczną nauką a gospodarką. Wydaje się, że tę lukę może doskonale wypełnić właśnie Living Lab. Podobne inicjatywy powstały już w Europie Zachodniej i stają się coraz bardziej popularne w innych krajach, np. Copenhagen Living Lab w Danii, Forum Virium w Finlandii, Oresund IT w Szwecji oraz Design Connection BrainPort w Holandii. Istnieje również kilka inicjatyw grupujących te ośrodki – np. Living Labs Europe czy Open Living Labs.


dodaj do flakera

Skomentuj

Musisz być zalogowany aby komentować.