Testy cześć czwarta - zbiór referencyjny

Wybór zbioru referencyjnego i jego uzasadnienie.

Następnym krokiem ćwiczenia, jest wybór reprezentatywnego podzbioru lokali A’. Przy wyborze miejsca posiłku studentowi zależy na tym żeby, jedzenie było tanie, smaczne, żeby nie trzeba było zbyt długo czekać, zajętość miejsc i jakość obsługi i położenie lokalu nie grają aż tak dużej roli, ale są również istotne. Tak więc na podstawie naszych obserwacji i doświadczeń wybraliśmy 5 lokali, które w znaczący sposób różnią się na poszczególnych kryteriach i są dobrym reprezentantem zbioru A.

Nazwa lokalu

Ceny

[1-6]

Odległość od Politechniki

[w min]

Zajętość miejsc

[1-4]

Jakość obsługi

[1-6]

Jakość jedzenia

[1-6]

Czas oczekiwania

[w min]

Avanti

Stary Rynek

3

10

3

4

3

1

P

Dramat

Stary Rynek

3

10

3

5

5

8

P
Teatralka

Most Teatralny

3

22

3

4

3

5

P

Caritas

Pl. Wolności

2

20

4

3

3

5

P

Ratuszowa

Stary Rynek

6

10

2

6

6

20

Dla zadanego zbioru referencyjnego program wyznaczył zbiór funkcji użyteczności bezbłędnie, rekonstuujących uporządkowanie zbioru A’. Widać to na uporządkowaniu całego zbioru A poniżej.

1. U=0.980    piccolo

r.  2. U=0.874    avanti

3. U=0.849    mcdonads

r.  4. U=0.803    dramat

r.  5. U=0.732    teatralka

6. U=0.665    kfc

r.  7. U=0.611    caritas

8. U=0.601    tivoli

9. U=0.586    sfinks

10. U=0.490    apetyt

r. 11. U=0.465    ratuszowa

12. U=0.440    panda

13. U=0.377    hacjenda

14. U=0.204    przysmak

15. U=0.179    adria

16. U=0.083    wegetarianska

Dla tego rankingu współczynnik Kenndala wynosił 1 przy 8 iteracjach i dla progu 0,071.

Wystarczyło, że użyteczności cząstkowe są funkcjami liniowymi.Użyteczności cząstkowe zgodne z zadanym uporządkowaniem zbioru A’ przedstawiają poniższe wykresy.

Wynik, jaki otrzymaliśmy nie w pełni odpowiada naszym preferencjom. Ponieważ rozwiązanie wygenerowane przez metodę UTA nie jest jedynym możliwym zgodnym z rankingiem preferencyjnym zmodyfikowaliśmy użyteczności cząstkowe.

Największe znaczenie przy wyborze lokalu ma dla nas, jak już wspomnieliśmy wcześniej, jakość jedzenia, cena i czas oczekiwania. Kosztem pozostałych kryteriów zwiększyliśmy ich znaczenie. Oto, jaki uzyskaliśmy efekt?
Kosztem zajętości miejsc i odległości zwiększyliśmy znaczenie cen w lokalu, jak również jakości jedzenia i czasu oczekiwania. Po wprowadzeniu powyższych zmian ranking końcowy lokali przedstawia się następująco.

Ranking końcowy [UTA+]
1. U=0.828    piccolo
r.  2. U=0.748    avanti
r.  3. U=0.703    dramat
r.  4. U=0.642    teatralka
5. U=0.627    mcdonads
r.  6. U=0.618    caritas
7. U=0.562    apetyt
8. U=0.516    kfc
9. U=0.493    tivoli
r. 10. U=0.410    ratuszowa
11. U=0.399    sfinks
12. U=0.385    panda
13. U=0.340    hacjenda
14. U=0.321    przysmak
15. U=0.266    adria
16. U=0.200    wegetarianska


dodaj do flakera

Brak możliwości komentowania.