Wspomaganie decyzji - Określanie preferencji

W wyniku działań metody Elektra na naszym zbiorze wejściowym (zbiorze restauracji) powstaje tabela preferencji użytkownika.Określenie preferencji użytkownika w sumie celem 5 godzin naszych prac. W metodzie Elektra Is posłużyliśmy się tymi samymi wariantami i kryteriami, co w metodzie UTA, aby na końcu porównać rozwiązania.

Określenie współczynników  dla poszczególnych progów oraz wag dla kryteriów. Zostały im przypisane następujące wartości:

Nazwa

kryterium

Cena

Odległość

Zajętość

Jakość obsługi

Jakość jedzenia

Czas oczekiwania

Waga

3

2

2

1

3

2

Współ.

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

Próg q

0

0

0.3

1

0

1

0

1

0

0

0.3

2

Próg p

0

1

0.3

2

0

2

0

2

0

1

0.4

2

Próg v

0

2

0.4

2

0

3

0

3

0

2

0.4

4

Graf przewyższania

Po wykonaniu obliczeń za pomocą metody Electre I S utworzony został graf przewyższania, czyli graf, w którym wierzchołki przedstawiają warianty, a łuk z wierzchołka a do b istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy aSb (tzn. a jest co najmniej tak dobre jak b).

W przypadku grafu przewyższania jako poziom odcięcia obraliśmy wartość 0.8.

0 -> APETYT

1-> AVANTI

2 -> ADRIA

3 -> CARITAS

4 -> DRAMAT

5 -> HACJENDA

6 -> KFC

7 -> McD

8 -> PANDA

9 -> PICOLLO

10 -> PRZYSMAK

11 -> RATUSZOWA

12 -> SFINKS

13 -> TEATRALKA

14 -> TIVOLI

15 -> WEGETARIANSKA


Część wierzchołków posiada bardzo wiele krawędzi wychodzących, natomiast nie ma krawędzi wchodzących, co oznacza, że przewyższają one wiele z wierzchołków, natomiast same nie są przewyższane. Wierzchołki przewyższane przez wiele innych wierzchołków i przewyższające mało lub wcale innych wierzchołków, są to warianty, które z reguły są mało atrakcyjne. Zwróćmy uwagę na wierzchołki 10 i 5. Te dwa warianty tworzą osobny graf, gdyż są porównywalne tylko ze sobą. Z grafu usuwa się cykle przez rozcięcie pewnych krawędzi w cyklach lub przez zastąpienie cyklu klasą równoważności. Graf po tej modyfikacji przedstawiony jest na rysunku.

Graf końcowy (po eliminacji cykli)

0 -> APETYT

1-> AVANTI

2 -> ADRIA

3 -> CARITAS

4 -> DRAMAT, PICOLLO

5 -> HACJENDA

6 -> KFC

7 -> McD

8 -> PANDA

9 -> PRZYSMAK

10 -> RATUSZOWA

11 -> SFINKS

12 -> TEATRALKA

13 -> TIVOLI

14 -> WEGETARIANSKA


dodaj do flakera

Brak możliwości komentowania.