Coś o appkach mobilnych i funkcjach do nich.

Alerty i Powiadomienia - Założenia do projekty. Warto przeanalizować z punktu widzenia ciekawego podejścia do problemu. Niby uczelnia, a jednak - nawet nasi naukowcy coś potrafią  ;)

1)   Użytkownik chce być powiadamiany o nowych interesujących go informacjach w serwisie.

2)      Potrzebujemy źródło danych, które da nam aktualne informacje

3)      Użytkownik dostaje informacje tylko jak włączy aplikacje.

Use Case

1)      Lubię wpadać do knajp jak są w nich promocje, ale tylko takich nie dalej niż 5km ode mnie.

2)      Chce dostać informacje jak pojawi się nowe interesujące mnie wydarzenie.

Działanie

1)      Użytkownik ustawia interesujące go informacje (definiuje „ustawienia powiadomienia”)

a.       Kategoria lub Dowolne słowo kluczowe (Może to być np. „koncert”, „rekrutacja”)

b.      Maksymalną odległość np. 5km (parametr opcjonalny)[W1]

c.       Np. „restauracje promocje” 5km

2)      Jeżeli przechodzę w odległości 5 km to wyskakuje „alert” z odpowiednia informacją.

3)      Klikając na alert przechodzę na szczegóły  powiadomienia  - – alert oznaczy się jako, „odwiedzony” nie będzie już „wyskakiwał”, szczegóły powiadomienia będą dostępne z listy na ekranie „Moje Powiadomienia”

4)      Mogę wyłączyć alert klikając X – alert oznaczy się jako, „odwiedzony” nie będzie już „wyskakiwał”, szczegóły powiadomienia będą dostępne z lity na ekranie „Moje Powiadomienia”

5)      Każdy użytkownik może ustawić jedno powiadomienie (będzie czytelniejsze, nie ma to znaczenie technicznego, może być kilka)
Ustalenie: Dodajemy dodatkowy ekran zarządzania powiadomieniami.

Algorytm i Dane

1.       Algorytm znajdowania alertów wywoływany jest w momencie zalogowania użytkownika do systemu oraz przy każdej zmianie lokalizacji [W2]

2.       Algorytm wyszykuje pasujące po

a.       Słowie kluczowym (przeszukuje kategorie, opisu, nazwy….)

b.      Odległości (jeżeli jest ustawiona)

c.       Dla danych z grypy „Wydarzenia” – Wyszukuje zdarzenia które jeszcze się nie skończyły.

d.      Dla grupy danych „Obiekty i Miejsca” – wyszukiwane są informacje dodane po utworzeniu alertu oraz nie starsze niż 90 dni

e.      Nie było powiadomienia dla danego obiekty dla danych ustawień powiadomienia.

f.        Jeżeli są nowe powiadomienia spełniające powyższe kryteria do baz dodawane jest nowe powiadomienia użytkownika.

g.       Użytkownik nie może dostać „zduplikowanej informacji” czy leżeli POI pojawiło się już w innym alercie (w innej regule) to nie może pojawić się w następnej (nawet jeżeli pojawiło się 6 miesięcy temu). [W3] [W4]

3.       Jeżeli są nowe powiadomienia nie widziane przez użytkownika to wyskakuje odpowiedni alert

Przykład.

Dnia 12.06 Użytkownik ustawił powiadomienie: „Promocje Suszi w odległości 5km”

Dnia 13.06 Pojawiła się promocja suszi ważna do 16.06

Dnia 20.06 Pojawiła się kolejna promocja suszi ważna do 31.07

Dnia 31.06 Użytkownik zalogował się do systemu. Dostanie tylko jedno powiadomienie o promocji numer 2

Ekrany w aplikacji

1)      Moje Powiadomienia  – zawiera listę powiadomień spełniających moje kryteria, na dole przycisk „ustawienia powiadomień” (podobnie jak moje punkty) - (dostęp: Ustawienia -> Lista Powiadomień )
[W5]

2)      Ustawienia Powiadomień  - lista - na ekrtanie znajduje się lista ustawień powiadomień, mogę: modyfikowac moje ustawiania, dodawać nowe, usuwać  (dostęp: Ustawiania -> Powiadomień Lista powiadomień)[W6]

3)      Ustawienia Powiadomień  - szczegóły ekran służy do modyfikacji powiadomienia (Patrz: Działania 1) Użytkownik ustawia interesujące go informacje )

4)      Szczegóły Powiadomienia – Ekran dostępny z ekranu „Moje powiadomienia” lub z poziomu alertu.

„Pojawiły się nowe zdarzenie spełniające Twoje kryteria:
Promocja w restauracji „u Szwagara” – wczorajszy obiad za 90% ceny.

W odległości 4,3 km

Mapką

Zobacz szczegóły (tutaj przycisk przenoszący szczegóły obiektu lub promocji)

5)      Dodatkowy kategoria – Oferty Promocyjne w raz z podkategoriami, wyświetlają się podobnie jak wydarzenia. (Mają dowolny okres trwania). Są typu Event.

Źródło danych

1)      Grupon – mechanizm import xml  jedna nowa oferta na 2-3 dni

2)      Gruper – mechanizm import csv  jedna nowa oferta na 2-3 dni

3)      Koncerty i wydarzenia – źródło danych płatnych 2000 PLN + ok. 500 PLN/miesiac

[W7]

Rysunek 1 Ekran Ustawień

Dane (informacja Techniczna)

„Ustawienie powiadomienia”  posiada następujące informacje:

1.       Datę dodania

2.       Nazwę (nazwę możemy tworzyć automatycznie na bazie wpisanych warunków)

3.       Właściciela

4.       Słowa kluczowe (nie może być puste)

5.       Kategorie danych (mogą być wszystkie)

6.       Maksymalna odległość.

Powiadomienie (alert)

1.       Datę utworzenia

2.       Czy był odwiedzony (odwiedzone nie wyskakują jako alerty)

3.       Czy był usunięty – usuniete nie pokazja się i nie wyświetlają na liście, nie usuwamy tylko oznaczamy jako usuniety.

4.       [W8] Id_ustawienia – powiazanie do ustawiania na którym to powinno się znaleźć.

5.       Id powiązanego obiektu (POI – np. promocji lub koncertu który dotyczy)


[W1]Odp na pytanie Magdy: podana odległość może być dowolna, standardowo do 2 miejsc po przecinku, ale można to zmienić.

[W2]Dodałem, bo to jednak nie było oczywiste ;)

[W3]Uwagi wprowadzone po uwaga Tomka (uwagi przetworzone przez Filipa)

[W4]Ok. Po konsultacji zdecydowaliśmy się dopasowywać unikalność pod kontem pojedynczego ustawienia, a nie wszystkich alertów. Tak chyba było logiczniej (zresztą ocencie sami…)

[W5]Pytanie Magdy:

1.       Czy historia powiadomień dostępna będzie w zarządzaniu kontem? Po zamknięciu powiadomienia może po kilku h będę chciała do niego wrócić i jak go znajdę?

Ekran Moje Powiadomienia to coś w rodzaju historii – są tam powiadomienia wyświetlone i nie wyświetlone, aby znikło musze je usunąć (faktycznie powiadomienie nie jest usuwane z bazy tylko oznaczone jako usuniete)

[W6]Pytanie Magdy:

To tylko dla sprostowania – to ustalenie, że zrobimy dodatkowy ekran zarządzania powiadomieniami oznacza, że użytkownik może ustawić więcej niż jedno powiadomienie.

Odp: Tak

[W7]Uwaga ze spotkania: Dane dodajemy ręcznie, PP nie chce podpisywać żadnych dodatkowych umów itp

[W8]Może zrobić to na jednym polu?


dodaj do flakera

Brak możliwości komentowania.