Specyfikacja stronki - Ciąg dalszy naszego casiki

Nie zmieściło się więc pisze dale - ciąg dalszy naszego casika.

2.    Funkcjonalność strony:
?    elementy nawigacyjne (menu) do 3 poziomów rozwijania
?    strona w zakładce kontakt zawierać ma formularz wysyłania e-maili dostępny dla wszystkich użytkowników z przekierowaniem wysłanej wiadomości na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail oraz mapką google adresu siedziby biura projektu

Dodatkowe elementy:
?    na stronie internetowej będzie formularz logowania do strony części programowej podsystemu informatycznego z przekierowaniem.
?    statystyka oglądalności poszczególnych dokumentów strony WWW, dostępna po zalogowaniu dla wybranych osób/grup użytkowników
?    na stronie głównej umieszczanych jest 5 ostatnich aktualności, które rozwinąć można przy pomocy znacznika >> (lub innego oznaczenia). Pozostałe informacje umieszczone są w dostępnym dla wszystkich użytkowników strony archiwum aktualności.

3.    Grafika:
Wykonanie grafiki interfejsu leży po stronie Wykonawcy zamówienia. Układ elementów graficznych jak również kolorystyka i sama grafika podlega akceptacji Zamawiającego jednak w terminie nie później niż do 31 października 2011 roku, w zakresie grafiki na stronę www projektu.

Strona www projektu powinna być zrealizowana w sposób gwarantujący ten sam układ elementów graficznych oraz ich proporcje i kształty dla danej kategorii urządzeń podobnych do siebie w sensie rozmiaru i rozdzielczości ekranu. Interfejs graficzny powinien uwzględniać 3 grupy urządzeń o następujących gabarytach:
1) z ekranem o rozmiarze do 3 cali,
2) z ekranem o rozmiarze od 3~7 cali,
3)  z ekranem o rozmiarze od 7~12 cali.

Implementacja interfejsu powinna zapewniać spójny funkcjonalnie dostęp niezależnie od wykorzystywanego przez użytkownika sprzętu i przeglądarki internetowej. Grafika zostanie opracowana przez Wykonawcę i przed publikacją podlega akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający posiada przygotowane: logotyp Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania i Akceleratora Wiedzy Technicznej.

4.    Hosting w okresie testowania i domena:
?    Właścicielem prawnym domeny będzie Zamawiający
?    Wykonawca zapewni odpowiednią przestrzeń dyskową na serwerze (minimum 1 GB)
?    Wykonawca zapewni minimalną prędkość łącza o wartości 10 Mbps
?    Wykonawca zwiększy przepustowość łącza oraz przestrzeń dyskową proporcjonalnie do liczby odwiedzin na stronie.

5.    Warunki bezpieczeństwa i organizacja pracy:
?    zgodnie z SIWZ oraz załącznikami w tym w szczególności z załącznikiem 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia “Wymagania dotyczące stosowania narzędzi i formatów w trakcie realizacji projektu”

6.    Układ strony i menu

Na poniższych rysunkach poglądowo rozmieszczono układ treści i menu.


dodaj do flakera

Brak możliwości komentowania.