Narzędzia stosowane w projektach IT - 3

2.    Wybór i zasady wykorzystania systemu wspomagania zarządzania w projekcie
Wyboru systemu dokonują członkowie zespołu projektowego w porozumieniu z
wykonawcą narzędzia informatyczego. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania wybranego systemu wspomagania jako głównego systemu wspomagającego rozwój budowanego narzędzia oraz komunikację z członkami projektu. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania w/w systemu jako referencyjnego środka zbierania i wymiany danych, dokumentujących rozwój narzędzia bądź jego brak. Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznego uaktualniania informacji o postępach prac w w/w systemie wspomagania w minimum 1 dniowych odstępach czasowych. Wykonawca zobowiązuje się do komunikowania i reagowania na zgłoszenia członków zespołu projektowego w czasie nie przekraczającym 3 godz, od momentu pojawienia się zgłoszenia, w wyznaczonych godzinach pracy.
3.    Zasady administrowania i utrzymania realizowanego podsystemu oraz systemu wspomagania zarządzania projektem w gotowości

Wykonawca narzędzia informatycznego (podsystemu), stanowiącego podstawę zlecenia zobowiązany jest do zapewnienia działania i dostępu do tworzonego podsystemu oraz systemu wspomagania w trakcie realizacji zlecenia.

3.1.    Wymagania dotyczące utrzymania realizowanego podsystemu (narzędzia informatycznego)

W trakcie realizacji podsystemu tj. narzędzia informatycznego będącego przedmiotem zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usług hostowania podsystemu w ramach własnych zasobów i środków, w sposób pozwalający na pełną weryfikację stanu i funkcjonalności podsystemu przez członów zespołu projektu i użytkowników testowych w dowolnie wybranej chwili i miejscu. Usługa hostingowa powinna być świadczona na poziomie umożliwiającym:
1) uzyskanie odpowiedzi od serwera w czasie nie przekraczającym 170ms dla połączenia referencyjnego typu ADSL o prędkości 1Megabit/s,
2) utrzymanie transferu danych na poziomie co najmniej 1 Mbita/s dla każdego użytkownika systemu
3) dostęp do hostowanego serwisu/oprogramowania realizowanego w ramach zamówienia w trybie 24 godziny/dobę
4) zapewnienie stałych, w/w parametrów dla 30 użytkowników, korzystających z systemu w tym samym czasie

Wymagane jest utrzymanie trzech niezależnych wersji systemu w okresie implementacji:
1) Wersja rozwojowa (niestabilna) - aktualizowana na bieżąco, przeznaczona dla wykonawcy i potrzeb konsultacyjnych z członkami zespołu projektu,
2) Wersja testowa (stabilna) - aktualizowana co 7 dni, przeznaczona dla członków zespołu do weryfikacji stanu realizacji oraz zakresu funkcjonalności w poszczególnych fazach realizacji systemu,
3) Wersja prezentacyjna (wyjątkowo stabilna) - aktualizowana tylko przy osiąganiu kolejnych kamieni milowych, przeznaczona do celów upowszechniania i prezentacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania kopi bezpieczeństwa danych zawartych w realizowanym systemie oraz do przywrócenia systemu do pełnego działania po ewentualnej awarii w ciągu 24 godzin.

Wykonawca zobowiązany jest również do wersjonowania i archiwizowania kodu programu systemu. Wykonawca zapewni sposób aktualizacji spełniający w/w wymagania i umożliwiający dostęp do najbardziej aktualnych wersji systemu poprzez stronę internetową o ustalonych i niezmiennych domenach.


dodaj do flakera

Brak możliwości komentowania.