Program 13.01.09

17.00 - 18.00 ELEKTRONICZNY PAPIER

Wpływ elektronicznego papieru na unifikację mediów i rynek czytelniczy - Jarosław Chrostowski, Wiedza i Życie

Elektroniczny papier - nowe technologie na świecie - Mateusz Frukacz, Mikołaj Małaczyński, Legimi

Elektroniczny czytnik - Helena Pomeroy, e-Czytnik.pl

18.00 - 18.30 PRZERWA

18.30 - 19.30 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WOKÓŁ NOWYCH TECHNOLOGII

Dyskusja połączona z wideokonferencjami z gośćmi zagranicznymi.

19.30 - 20.00 PRZERWA

20.00 - 21.00 WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

ENEIDA - Paweł Różyński, Holon Globe Sp. z o.o.

Jak patrzeć na rzeczywistość wirtualną - Przemysław Zawadzki, Politechnika Poznańska

Komentarz:

Wojciech Wiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bartosz Jóźwiak, Kancelaria Sójka&Maciak - Adwokaci