Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
E-mail  (powtórzony):*
Firma lub  uczelnia:*
Stanowisko:*
Czy konieczny  będzie nocleg?:
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rejestracji na spotkanie TechShow (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie zgłaszania poprawek do przechowywanych danych w siedzibie organizatora.