Cyfrowy obraz i wizualizacje – program wrześniowego TechShow

Kolejne TechShow już 29 września! Tym razem głównym tematem TechShow jest zupełnie nowa wizja świata cyfrowego, w którym informacje będą prezentowane w zupełnie nowy sposób. Naszą uwagę przyciągać będzie nowa generacja interfejsów: w pełni interaktywne ekrany, które mogą być zarówno podłogą, ścianą czy stołem sterowanym nie przy pomocy tradycyjnej klawiatury, ale przy pomocy intuicyjnych gestów. Jest to właściwie nowa era komunikacji człowieka z maszyną.   więcej »

Po spotkaniu - Analiza Wskaźników.

Zgodnie z obietnica ze spotkania. Analiza dotyczy zadania konkursowego i przykładu omawianego na warsztatach. Warunki i zgłoszenia na maila podanego na spotkaniu.

  więcej »

Platformy mobilne - marzenie czy rzeczywistość?

Mamy już za sobą ładnych parę lat burzliwego rozwoju Internetu. Zaczęło się od prostego przenoszenia tego wszystkiego co znamy z „normalnej” rzeczywistości na ekrany komputerów…

  więcej »

Analiza preferencji kulinarnych - podsumowanie i wnioski.

Skorzystaliśmy z dwóch algorymtów, do tego przeprowadziliśmy też metodę ekspercką - nasz ekspert doświadczony Janek usiadł, dostał kartkę w kratkę i długopis, oddzielimy go od bodźców zewnętrznych i musiał pracować - i oto wyniki i wnioski z naszych prac.

  więcej »

Wspomaganie decyzji - Określanie preferencji

W wyniku działań metody Elektra na naszym zbiorze wejściowym (zbiorze restauracji) powstaje tabela preferencji użytkownika.Określenie preferencji użytkownika w sumie celem 5 godzin naszych prac. W metodzie Elektra Is posłużyliśmy się tymi samymi wariantami i kryteriami, co w metodzie UTA, aby na końcu porównać rozwiązania.

Określenie współczynników  dla poszczególnych progów oraz wag dla kryteriów. Zostały im przypisane następujące wartości:   więcej »

Testów i prac część kolena - Elektra wchodzi do gry.

Już nie Kandel tylko Elektra 1S działamy i nie dajemy się zdominować. Nasza sztuczna inteligencja wchodzi do gry z wyższym poziomem pojmowania wiedzy - wynalazkiem Fransuskich specjów od zaawansowanej myśli technicznej.

Metoda UTA łączy się z pojęciem funkcji użyteczności. Ze względu na mnogość kryteriów, ocena każdego wariantu nie jest jednoznaczna, szczególnie gdy nie dominują się one nawzajem – jeden z nich nie jest   więcej »

Testy cześć czwarta - zbiór referencyjny

Wybór zbioru referencyjnego i jego uzasadnienie.

Następnym krokiem ćwiczenia, jest wybór reprezentatywnego podzbioru lokali A’. Przy wyborze miejsca posiłku studentowi zależy na tym żeby, jedzenie było tanie, smaczne, żeby nie trzeba było zbyt długo czekać, zajętość miejsc i jakość obsługi i położenie lokalu nie grają aż tak dużej roli, ale są również istotne. Tak więc na podstawie naszych obserwacji i doświadczeń wybraliśmy 5 lokali, które w znaczący sposób różnią się na poszczególnych kryteriach i są dobrym reprezentantem zbioru A.

  więcej »

UTA, Kendel czyli badań część trzecia - opis casa

Etap kolejny naszego opracowania - opis naszego problemy do rozwiązania, tradycyjnie życzymy milej lektury.

Opis problemu.

Częste okienka między zajęciami, podczas których spędzamy czas na drobnym posiłku, skłoniły nas do przeprowadzenia ćwiczenia z metody UTA na przykładzie klasyfikacji lokali. Są to miejsca w Poznaniu,   więcej »

Wiecej o wielokryterialnym wspomaganiu decyzji i UTA, wsp. Kendela

Dalsza cześć naszego badania w ramach prac Wielkopolska Lab. Milej lektury opracowania.

Między funkcją użyteczności  , a powyższymi relacjami istnieje następujący związek
Funkcja  jest sumą użyteczności cząstkowych, związanych z każdym kryterium:

  więcej »

Inwestycje w startupy technologiczne

Jednym z głównych celów TechShow jest również wskazanie nowego trendu w zakresie inwestycji rozumianych jako sposób lokowania własnych nadwyżek finansowych. Pomimo trwającego kryzysu sytuacja gospodarcza wykazuje jednak symptomy stabilizacji, a nawet niewielkiego ożywienia. Jest to więc doskonały moment na rozpoczęcie długofalowych inwestycji technologicznych, które w kolejnych latach mogą stać się motorem wzrostu gospodarczego. Świetnie rozumie to Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK), który właśnie teraz ogłasza swój konkurs dający możliwość pozyskania dodatkowego kapitału funduszom technologicznym. Uczestnicy TechShow będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o samej inicjatywie u źródła.

  więcej »