Posts Tagged ‘fundusze’

Inicjatywa Wielkopolska Lab - pierwszy polski living lab

29 września br, o godz. 15.00 w Sali Konferncyjnej Poznańskiego Sheratona, tuż przed TechShow odbędzie się również spotkanie inicjatywy Wielkopolska Lab - grupy firm i zwykłych osób zainteresowanych systemowym wdrażaniem innowacji i testowaniem prototypów. Jest to inicjatywa otwarta dla wszystkich. Swój udział zapowiedzieli twórcy i menedżerowie kilku europejskich “living labów”.

Inwestycje w startupy technologiczne

Jednym z głównych celów TechShow jest również wskazanie nowego trendu w zakresie inwestycji rozumianych jako sposób lokowania własnych nadwyżek finansowych. Pomimo trwającego kryzysu sytuacja gospodarcza wykazuje jednak symptomy stabilizacji, a nawet niewielkiego ożywienia. Jest to więc doskonały moment na rozpoczęcie długofalowych inwestycji technologicznych, które w kolejnych latach mogą stać się motorem wzrostu gospodarczego. Świetnie rozumie [...]

Texas Instruments na TechShow

Jednym z ciekawszych punktów programu będzie dyskusja nt. konwergencji sprzętu i aplikacji. Swoje najnowsze rozwiązania w tym zakresie zaprezentuje również firma Texas Instruments Inc. Rozwiązania z zakresu technologii mobilnych to jedna z wiodących dziedzin działalności TI. Warto podkreślić, że mimo iż rozwiązania mobilne znajdują zastosowania w urządzeniach i systemach praktycznie na całym świecie to sama [...]